Lediga jobb 95
7 januari 2019

Skolexpert

Ystads kommun, Kultur o Utbildning
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.
Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.

Vi befinner oss i en expansiv period, vilket delvis ställer nya krav på vår utbildningsförvaltning. Inte minst växer Ystad med omnejd och därmed såväl mängden som variationen av planering och problemlösning som går att koppla till nationella regelverk, föränderlig omvärld, osv. Som följd av detta behöver vi nu utöka vår stab.

Tjänsten löper under visstid med minst ett år i taget, men med mycket god möjlighet till förlängd anställning och/eller tillsvidareanställning.


ARBETSUPPGIFTER
Som skolexpert vänder du dig mot flera målgrupper. Dessa finns främst inom vår egen förvaltning men även vår politiska nämnd samt tjänstepersoner inom andra förvaltningar är naturliga målgrupper. Bland nära medarbetare i vardagen ingår skolcheferna samt tre utvecklingsledare inom vår utvecklingsenhet, inom vilken man själv också ingår som en fjärde medarbetare. På så vis liknar tjänsten en back office-funktion. Närmaste chef är en av skolcheferna.

Bland arbetsuppgifterna ingår framför allt;
- Skoljuridik på förvaltnings- och skolnivå,
- Tillsyn och godkännande av fristående förskolor,
- Skolinspektionsärenden,
- Bereda vissa ärenden för Barn- och utbildningsnämnden,
- Stödfunktion till skolchefer och skolledare,
- Samarbete med utvecklingsledare i vår utvecklingsenhet bl a i det systematiska kvalitetsarbetet,
- Dokumentation och ärendehantering

Tjänsten innehåller inte eget budget- eller personalansvar.


KVALIFIKATIONER
Som skolexpert behöver man framför allt äga vissa specifika förmågor. Det förutsätts att man har en mycket god analytisk förmåga, att man kan arbeta systematiskt och med tydliga strukturer, samt att man hanterar det svenska språket mycket väl i såväl tal som skrift. Vana vid juridisk metod och terminologi är därtill en självklar fördel. Likaså tidigare erfarenhet av att ansvara för utredningar, skriftlig vidarerapportering, muntlig redovisning, o dyl.

Vi vill att du på ett personligt plan bär en tydlig övertygelse om vikten av att arbeta enligt vissa viktiga principer i offentlig verksamhet, såsom de om rättssäkerhet, noggrannhet/eftertänksamhet och transparens.

Du äger tydlig personlig mognad och stabila personlighetsdrag. Det är därtill viktigt att du kan arbeta väl i såväl samarbete med andra som självständigt och ta egna initiativ.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom politiskt styrd organisation.
Vi välkomnar ansökningar från personer med alla yrkesbakgrunder, men föreställer oss ansökningar från t ex en;

- jurist
- chef inom pedagogisk verksamhet
- utredare
- utvecklingsledare
- chef inom offentlig förvaltning

el dyl.

ÖVRIGT
All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

Vi förbehåller oss rätten att påbörja rekryteringsprocessen innan ansökningstidens sista datum.

Ytterligare uppgifter

Annonserat
7 januari 2019
Sista ansökningsdag
26 januari 2019
Varaktighet
6 månader eller längre
Sysselsättningsgrad
Heltid