Lediga jobb 148
13 februari 2019

Föreståndare LSS Gruppbostad Glemminge

Glemminge Gruppbostad
Aberia utför hälsa, välfärd och vårdtjänster på uppdrag av offentlig sektor.
Våra tjänster utförs främst i Norge och Sverige. Succefaktorerna inkluderar klokt ledarskap, rätt kompetens och bra system, eftersom det ger god kvalitet.

Aberia LSS AB med dotterbolag erbjuder tjänster inom LSS, HVB, Familjehem, SoL-boende samt Personlig assistans och ledsagning. Vår vision är att erbjuda möjlighet att lyckas och på så sätt få ett mer självständigt liv. Med våra olika verksamhetsområden vill vi erbjuda helhetslösningar till våra barn /ungdomar och vuxna där ledorden är trygghet, värdighet och ett gott respektfullt bemötande med individen i centrum. Dessa värden återspeglas i praktiken genom anställdas beteende och attityder.

Detta förutsätter ett heltäckande individuellt tillvägagångssätt baserat på individens värderingar av självkänsla, behovet av värdig behandling och integritetsskyddet. Det övergripande målet för Aberia LSS-verksamheter är att erbjuda de som bor hos oss det stöd, service och goda omvårdnad de behöver och önskar för att tillförsäkras ett gott liv och en meningsfull sysselsättning. Vi har ett salutogent synsätt och tycker det är viktigt att varje person ska ha en meningsfull vardag, inflytande över sitt egna liv, trygghet och ett respektfullt bemötande. Därför arbetar vi självklart med individanpassat stöd eftersom alla människor är olika. Våra LSS-boenden har en tydlig struktur för att skapa en förutsägbar vardag. Vi har olika former av verktyg som hjälpmedel. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande och med tydliggörande pedagogik, bildstöd, individuellt utformade scheman, teckenstöd och ADL- träning. Allt utifrån individens förutsättningar, önskemål och behov. Vi har engagerade, erfarna och utbildade medarbetare samt ett verksamhetsnära ledarskap.

Trumlevägens gruppbostad är ett nybyggt LSS-gruppboende på Trumlevägen i Glemmingebros gamla skola i Ystad kommun. Skolan är renoverad och ombyggd till sex stora moderna tvårumslägenheter samt generöst tilltagna gemensamhetsutrymmen.
Boendet ger möjlighet till avskildhet och närhet till natur, men man tar sig också snabbt och enkelt med buss till både Ystad och Tomelilla.

Föreståndarens huvudsakliga ansvar och roll är att tillsammans med medarbetare driva en högkvalitativ gruppbostad. Som föreståndare hos oss är du tillståndsbärare, vilket bland annat innebär ett helhetsansvar vad gäller verksamhetens kvalitet och efterlevnad av gällande lagstiftning. Du säkerställer att genomförandeplaner är upprättade och efterlevs. Du har ett ansvar för försäljning och beläggning av platser och etablerar goda relationer med kunder och andra externa intressenter.

Vi arbetar med ett verksamhetsnära ledarskap vilket bland annat innebär att du deltar i det dagliga arbetet när det behövs. Du ansvarar för att insatserna planeras, dokumenteras och utvärderas. Vi lägger stor vikt på nära samarbete med nätverket runt den enskilde.

I ansvaret ingår även planering av uppföljning av ekonomin. Du ansvarar för integration av koncerngemensamma system och verktyg. I din ledarroll ingår bemanning/rekrytering och introduktion, lönesättning, målstyrning, och utvärdering. Du har ett arbetsmiljöansvar.

Som ledare förväntas du tydliggöra krav och förväntningar i arbetet, vår vision och våra värderingar och ge medarbetarna förutsättningar att leva efter dessa genom handledning, utbildning och metodstöd. Du motiverar, engagerar och bidrar till arbetsglädje.

Till ditt stöd:
Har du Verksamhetschef, sjuksköterska samt en kvalitetsansvarig i stab funktion.

Kompetens/Erfarenhet för tjänsten:
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom socialt arbete (ex socionom) med kompetens för att bära tillstånd i en LSS verksamhet. Du har ett brinnande intresse och erfarenhet från arbete med brukare och olika funktionsvariationer.

Kunskap om de lagar (HSL, LSS) som reglerar vår verksamhet är ett krav. Kunskap och erfarenhet av relevant arbetssätt/behandlingsarbete är en merit. Du har minst 2-3 års ledarerfarenhet från relevant verksamhet.

Färdigheter:
Du har en personlig mognad, en grundtrygghet och en balanserad och varm framtoning. Du har en självinsikt och är öppen för egen utveckling. Du bygger goda relationer och är kommunikativ, öppen och tydlig. Du har ett starkt engagemang, en egen motor och ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är en förebild i organisationen som visar på goda exempel.

Vi tillämpar provanställning och rekryteringen sker löpande.

Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta :

Gabriella Rydberg, verksamhetschef Syd

gabriella.rydberg@aberiahealthcare.com

Tel: 073-311 35 73


Tillträde
1/7 eller enligt överenskommelse

Ytterligare uppgifter

Annonserat
13 februari 2019
Sista ansökningsdag
24 mars 2019
Varaktighet
Tillsvidare
Sysselsättningsgrad
Heltid