Lediga jobb 148
18 februari 2019

Logoped till barn- och ungdomshabiliteringen, Ystad

Region Skåne, Psykiatri och Habilitering
Gör skillnad. Varje dag.

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn och ungdomar under 18 år som har en varaktig funktionsnedsättning samt till deras familjer. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och/eller autism. Vi arbetar i tvärfackliga team bestående av medicinsk, psykosocial och pedagogisk kompetens. Tillsammans med barn, föräldrar och nätverk skapar vi barnets habiliteringsplanering och utifrån denna ger vi insatser till barn och familj. Vi är 21 anställda på enheten och arbetar i två team: Team A (Autism) och Team RI (Rörelsenedsättning och Intellektuell funktionsnedsättning).

Vår arbetsplats värdesätter delaktighet för barnen och deras familjer! Vi har driv och en hög ambition att fortsätta utvecklingen av våra arbetssätt, processer och medarbetare. Vi har ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att allt det vi gör ska vara meningsfullt, begripligt och hanterbart. Detta synsätt lyser igenom hela vår verksamhet, inte bara i mötet med våra patienter utan i alla delar av förvaltningen.

Vi är en kunskapsorganisation som ger verktyg för att utveckla styrkor och undanröja hinder samt främja kommunikation. Vi skapar förutsättningar för dialog utifrån barnets perspektiv. Det är viktigt för oss att du delar Region Skånes värderingar.

Titta gärna på filmerna där medarbetarna själva berättar om sitt jobba i vår verksamhet/förvaltning https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/jobba-hos-oss/medarbetarna-berattar/?highlight=medarbetarna


ARBETSUPPGIFTER
Team Autism, barn- och ungdomshabiliteringen i Ystad söker logopedkollega.

Som logoped i barn- och ungdomshabiliteringen ingår att göra logopediska bedömningar och ge insatser utifrån bedömning och analys kring kommunikations-, tal- och språksvårigheter. När barn inte utvecklar sin kommunikationsförmåga enligt förväntan har de behov av och rätt till alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Du ansvarar för att barnet har ett sätt att förmedla sig på och att omgivningen vet hur de ska stötta och utveckla detta. I dina arbetsuppgifter ingår även att göra bedömning och analys kring ätande. Du provar ut, förskriver och följer upp hjälpmedel. Du hanterar och administrerar relevanta bedömningsinstrument. Som logoped i Team A är en av arbetsuppgifterna färdighetsträning för förskolebarn med diagnos autism.

Du deltar i planeringen av insatser tillsammans med barn/ungdomar och familj samt vid behov även deras nätverk. Insatserna kan ges individuellt eller i grupp. Exempel på grupper som du som logoped kan ansvara för är Kontakt, AKKtiv, TAKK-utbildning. Du föreläser vid utbildning för ungdomar och föräldrar.

Vidare behöver du ha god samarbetsförmåga då du, förutom teamarbetet på enheten, även samverkar tillsammans med andra aktörer såsom förskola/skola, kommunens resursteam, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin. Viss kvällstjänstgöring förekommer.

Utvecklingsmöjligheter: Barn- och ungdomshabiliteringen i Skåne är en verksamhet som är mån om personalens utvecklingsmöjligheter. Därför finns möjlighet att söka enhets-, verksamhets- och förvaltningsövergripande uppdrag. En del av dessa uppdrag är riktade mot den egna yrkesprofessionen medan andra uppdrag kan gälla exempelvis kvalitetsregister, resursteam eller prioriteringsarbete. Du har även möjlighet att ansöka om att få vara med att göra skriva evidensbaserad habiliteringsarbeten (EBH-arbeten) eller forskning och utveckling (FoU-rapporter).

Resor förekommer i tjänsten, i första hand med kollektivtrafik men tillgång till poolbil finns. Arbetstiderna är förlagda mellan 08:00-16:30 på måndagar, onsdagar och torsdagar, mellan 08:00-18:30 på tisdagar och 08:00-14:30 på fredagar.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad logoped med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Det är meriterande om du har erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och arbete med barn/ungdomar med autism och/eller habilitering. Det här är en tjänst för dig som ser möjligheter framför hinder, är nyfiken och har förmåga att arbeta självständigt såväl som i team. Det är självklart för dig att barn är delaktiga och du arbetar aktivt för att öka och tillgodose denna delaktighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning.

Intervjuer kommer att hållas 2019-04-16.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en god ambassadör för våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

På www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ytterligare uppgifter

Annonserat
18 februari 2019
Sista ansökningsdag
9 april 2019
Varaktighet
Tillsvidare
Sysselsättningsgrad
Heltid